Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES)

Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) nevladina je i neprofitna organizacija koja djeluje na području cijele Hrvatske, kao i na širem regionalnom području zemalja bivše Jugoslavije. HERMES-ova je misija obrazovanje za demokratsko građanstvo razvijanjem i primjenom inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa s ciljem promicanja metoda nenasilne komunikacije poput strukturiranog i kritičkog mišljenja, aktivnog slušanja i radikalne empatije, kao sredstava rješavanja, odnosno sprječavanja sukoba. HERMES-ove aktivnosti, vezane uz uporabu primjerenih debatnih vještina u svrhu borbe protiv diskriminacije, pridonose stvaranju aktivnog participativnog građanstva, podizanju svijesti o ljudskim pravima i olakšavanju izgradnje otvorenog i uključivog demokratskog društva.

IAIE

Misija Međunarodna udruga za interkulturalno obrazovanje (IAIE) najbolje je opisana njezinim glavnim ciljevima i sredstvima. Glavni su ciljevi IAIE-a: (1) Preispitati implikacije društvenog konteksta obrazovanja te odnos između društva, nacionalne države i međunarodnih konteksta i situacije pojedinaca, skupina i manjina unutar njih. (2) Pridonijeti razvoju i provedbi interkulturalnog obrazovanja i rješavanju problema obrazovanja u multikulturalnim društvima. (3) Promicati razmjenu informacija, znanja i materijala o svim relevantnim pitanjima koja se odnose na obrazovanje u multikulturalnim društvima među nastavnicima, nastavničkim trenerima i stručnjacima koji rade na razvijanju nastavnih planova i programa te u istraživačkoj i obrazovnoj politici. (4) Inicirati, reagirati i odgovarati na aktivnosti na području obrazovanja međunarodnih i nacionalnih organizacija.

The Krzyzowa Foundation

“Zaklada Krzyzowa” za uzajamno razumijevanje u Europi sa svojim “Međunarodnim centrom za susrete mladih”, “Spomen-područjem” i Europskom akademijom, politički je neovisna i neprofitna organizacija. “Zaklada” ima više od dvadeset i pet godina iskustva na području neformalnog obrazovanja. Budući da imanje Krzyzowa ima značajan povijesni kontekst jer je na njemu utemeljen Kreisauški krug, njemački krug otpora protiv Hitlera, koji se na tom mjestu, tijekom 1942./43., sastao tri puta, zaklada ima visoku stručnost, osobito u političkim i povijesnim projektima neformalnoga obrazovanja. Teme poput otpora, međunarodnih odnosa, razvoja civilnoga društva i Europe u središtu su djelovanja na ovom području. Zaklada također ima puno iskustva u realizaciji raznih umjetničkih i održivih projekata.

Kreisau-Initiative e.V.

“Kreisau-Initiative” e.V. u ljeto 1989. godine osnovali su građani istočnoga i zapadnog Berlina kako bi podržali osnivanje i održavanje međunarodnog centra za susrete mladih u Krzyżowi, u Poljskoj. “Kreisau-inicijativa” već više od dvadeset i devet godina organizira radionice, treninge i sastanke sa sudionicima iz cijeloga svijeta, koji pripadaju različitim generacijama i imaju različite obrazovne i društvene pozadine. Moralna hrabrost, socijalni i politički angažman, predanost demokraciji i ljudskim pravima glavni su fokus rada “Kreisau-inicijative”. Njihovi projekti tematski pripadaju području suvremene povijesti i ljudskih prava, inkluzivnog obrazovanja, održivosti i međugeneracijskoga dijaloga.

Barry van Driel

Barry van Driel po struci je socijalni psiholog. Zaposlen je kao viši stručni suradnik “Kuće Anne Frank” od 1993. godine i odgovoran je za razvoj projekata i edukaciju međunarodnih nastavnika. Predsjednik je “Međunarodne udruge za interkulturalnu edukaciju” (IAIE) te viši glavni i odgovorni urednik akademskog časopisa “International Education” (Routledge). Stručni je savjetnik Radne skupine Europske komisije 2020. za obrazovanje o državljanstvu, a pomaže i u izradi službenih izvješća Europske komisije o srodnim temama.

Jens Henning Fischer

Jens Henning Fischer stručnjak je međunarodnih odnosa i međunarodnoga prava, a studirao je pravo i političke znanosti u Passau i Berlinu. Jens je glavni pravni trener “Model International Criminal Court” projekta i odgovoran je za razvoj slučajeva u navedenom projektu. Profesionalni je trener komunikacija koji podučava u tvrtkama, na sveučilištima i u školama. Živi u Berlinu. Bio je glavni sudac “Europskog debatnog sveučilišnog prvenstva” 2006.godine te je član nastavnog osoblja raznih međunarodnih govorničkih i debatnih akademija.

Lina Jurjević

Lina Jurjević potpredsjednica je HERMES-a. Bila je glavni koordinator “Memory Walk” radionica provođenih u sklopu projekta “Historija, Istorija, Povijest – pouke za sadašnjost”. Trenutno koordinira edukacijske aktivnosti “Kuće Anne Frank” u Hrvatskoj (Putujuća izložba “Anne Frank – povijest za sadašnjost” u suradnji s “Mrežom mladih”). Lina je također trener ljudskih prava i koordinator “Model International Criminal Court Western Balkans”. Budući da je diplomirala povijest i povijest umjetnosti, zanimaju je projekti vezani uz povijest, osobito ako je njihov cilj poboljšanje razumijevanja i stvaranje empatije među ljudima.

Ines Lambert

Ines Lambert, članica je “Hrvatske edukacijske i razvojne mreže za evoluciju sporazumijevanja”, HERMES-a. Po struci je nastavnica, koja se već godinama bavi dizajnom, animacijom, video i audio uređivanjem. Radila je kao produkcijski koordinator na TV postaji, tehnički koordinator u produkcijskoj kući dokumentarnih filmova, kao i nezavisni producent stotina audio/video i grafičkih materijala za brojne hrvatske i europske nevladine organizacije i kulturne institucije.

Nina Lüders

Nina Lüders izvršna je direktorica i programska menadžerica za suvremenu povijest i ljudska prava (Contemporary History and Human Rights) u “Kreisau-Initiative” e.V. u Berlinu. Magistrirala je političke znanosti na Sveučilištu u Berlinu. Certificirana je trenerica “Betzavta” (hebrejski za “zajedništvo”), inovativnog edukacijskog koncepta nastalog u Izraelu, a koji se temelji na konfliktima. Nina trenutno radi na edukaciji o ljudskim pravima, ljudskim pravima u konfliktinim situacijama i podučavanju o demokraciji. Svoje je obrazovanje nastavila na Otvorenom sveučilištu u Berlinu na studiju ranog razvoja djece i dječjih prava.

Dr. Maja Nenadović

Dr. Maja Nenadović članica je Upravnog odbora “Međunarodne organizacije za interkulturalnu edukaciju” (IAIE). Maja ima sedamnaest godina iskustva u radu kao debatni trener, javni govornik, politički savjetnik, istraživač, trener ljudskih prava i njihovog promicanja i edukator de/konstrukcije u više od četrdeset zemalja diljem svijeta. Koordinirala je, od 2014.-2017., i projekt “Kuće Anne Frank”: “Historija, Istorija, Povijest – pouke za sadašnjost”, koji je financiran sredstvima EU. Doktorirala je političke znanosti na Sveučilištu u Amsterdamu.

Fiona Passantino

Fiona Passantino vizualna je pripovjedačica koja složene koncepte pojednostavljuje pomoću grafike, animacije i sažetog teksta. U početku, kao vizualna umjetnica u Beču u Austriji, Fiona je radila velike fizičke instalacije i ilustracije. U digitalni svijet ušla je kao dizajner igara i mrežnih stranica te kao specijalist za učenje na daljinu (online učenje) u Londonu, Budimpešti i Amsterdamu. Postala je kreativna voditeljica za mrežno obučavanje u Silikonskoj dolini, kao i viši savjetnik za komunikacije i inovacije velike investicijske banke u Haagu.

Anna Rabiega

Anna Rabiega istinski je nadarena za nastavnički poziv. Završila je dva magisterija: međunarodne odnose Sveučilišta u Wrocławu te ekonomiju Sveučilišta Lazarski u Varšavi. Više od desetljeća podučava društvene studije i ekonomiju u jednoj od ponajboljih srednjih škola u Poljskoj, “Srednjoj školi br. 14 s pravom javnosti” u Wroclawu, u kojoj je zaslužna za postignuća više od stotinu svojih učenika na raznim nacionalnim natjecanjima. Anna je također autorica brojnih nastavnih planova namijenjenih obrazovnim stručnjacima. Trenutno radi na detaljnom udžbeniku iz društvenih studija.

Kerim Somun

Kerim Somun studirao je javnu upravu na Sveučilištu u Sarajevu. U proteklih osam godna radio je za nekoliko nacionalnih i međunarodnih organizacija smještenih uglavnom u Jugoistočnoj Europi. Trenutno radi za “Kreisau-Initiative” e.V. kao projektni koordinator pri “Odjelu za suvremenu povijest i ljudska prava” na kojemu koordinira projekte “MICC” i “JustNow”. Sudjelovao je (kao sudionik, trener i predavač) na više stotina treninga, seminara, konferencija i profesionalnih programa razmjene, koji su poboljšali i nadopunili njegove profesionalne i osobne vještine, te ga profilirale u kompetentnog trenera i voditelja.